grāmatvedības pakalpojumi

Uzņēmums piedāvā klientu vajadzībām maksimāli pielāgotu klientam, saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, finanšu un grāmatvedības pakalpojuma sortimentu:
grāmatvedības ārpakalpojumi;
grāmatvedības konsultācijas un citi pakalpojumi.

Mūsu sniegtie grāmatvedības ārpakalpojumi iedalās divās grupās:
1) Pilnā grāmatvedības uzskaite;
2) Atsevišķi grāmatvedības uzskaites pakalpojumi, jeb daļējā grāmatvedības uzskaite

Pilna grāmatvedība
Daļēja grāmatvedība
Aptuvenās Cenas