Lietvedības pakalpojumiPamatojoties uz noteikumiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, veiksim jūsu uzņēmuma grāmatvedības un lietvedības dokumentu sagatavošanu un uzskaiti:

  • Dokumentu pareiza noformēšana,
  • Izziņu un rīkojumu sagatavošana,
  • Aktu noformēšana,
  • Darba līgumu noformēšana un uzskaite,
  • Amata aprakstu sagatavošana,
  • Personāla lietvedība,
  • Citi grāmatvedības pakalpojumi.